TOIMITUSEHDOT OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ

Ennen tilaamista tarkista seuraavat asiat

 • Täyttöputken suu on varustettu 2 tuuman (2") tai 3 tuuman (3") nokkavipuliittimellä eli camlock-liittimellä (kuva). Liitin varustettuna suojakannella.

  Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen. Turhasta käynnistä veloitamme 50€ käyntimaksun asiakkaalta.

  Lisätietoa liittimen vaihdosta Öljyalan tiedotteesta .

 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.
 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen. Lisätietoa turvallisesta työtasosta Valtioneuvoston asetuksesta 28§
 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.
 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm.
 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. (Kuva)

Toimitus

 • Tie öljysäiliön täyttöaukolle on oltava ajokunnossa, talvisin hiekoitettu sekä aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot tulevat vaikeuttamaan ja hidastamaan polttoöljyn jakelua. Ilmoitathan näistä tilauksen yhteydessä.
 • Normaali toimitusaika on taajama-alueilla 3-5 työpäivää ja taajamien ulkopuolella 3-6 työpäivää. Toimitusaika lasketaan alkaen tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin. Talvi-diesel tilauksessa tilaus saattaa viivästyä normaalista toimitusaikalupauksesta.
 • Noin yhtä vuorokautta ennen toimitusta, NEOT lähettää tekstiviestin tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan gsm-numeroon. Viestien lähetysaika on maanantai-sunnuntai klo 8-22. Jos käytössäsi on palvelunumeroesto, ei toimitusaika-tekstiviesti mene perille.
 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla. Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen.
 • Yli 2000 litran dieseltoimituksissa yhteen säiliöön tuotteen tieliikennekelpoisuus taataan.
 • Tasan toimituksissa sallitaan +/- 5 litran heitto toimitusmäärään.
 • Täyteen toimituksissa sallitaan 20 % ylitys tilattuun määrään.
 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.
 • Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Pääsääntöisesti, sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena. Mikäli toimitusmäärä on kuljetusliikkeestä johtuvista syistä yli 20 % tilausmäärää pienempi, tehdään lisätilaus kuljetusliikkeen toimesta.
 • Asiakkaan antamien purkuohjeiden on oltava täsmälliset ja purkupaikka, laitteistot sekä säiliö täytyy olla turvallisesti saavutettavissa. Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä ja periä 50 euron käyntimaksu, mikäli asiakkaan laitteisto (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, purkutaso) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen.
 • Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita (liukkaudenesto, kantavuus).

Hinnoittelu ja maksaminen

 • Öljyn hinta määräytyy normaalisti tilauspäivän mukaan. Jos toimitus tapahtuu yli 10 kalenteripäivän päästä tilauksesta, käytetään toimituspäivän hintaa.
 • Mikäli öljyä ei mahdu asiakkaan säiliöön asiakkaan tilaamaa määrää, on myyjällä oikeus tarkistaa tilatun öljyn yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi.
 • Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu.
 • Tynnyritäytöistä peritään pudotusmaksu aina per tynnyri.
 • Maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.
 • Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan ennen tilauksen toimittamista. Maksuhäiriötilanteissa myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

Reklamaatiot

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista.
 • Mahdolliset reklamaatiot ilmoitettava myyjälle viipymättä.